Nieświadomie popełniane biegowe błędy prowadzą do kontuzji, zniechęcenia i braku postępów. Dotyka to zbyt wielu